به گزارش صبح اسفراین دانشکده علوم پزشکی اسفراین، مجمع خیرین سلامت شهرستان اسفراین برای سومین سال متوالی افتخار میزبانی خیرین سلامت را دارد .

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت با بیان اینکه سومین همایش مجمع خیرین سلامت و دومین همایش مجمع سلامت برگزار می شود گفت : این همایش با هدف ترویج فرهنگ خیرخواهانه و کمک به بیماران نیازمند وتقویت مشارکت های اجتماعی در حوزه سلامت برگزار می شود .

مسئول دبیر خانه مجمع سلامت شهرستان اسفراین با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه برای کمک رسانی به بیماران نیازمند افزود : در این همایش روش های موثر در اهدای عضو و اهمیت این کار خیرخواهانه تبیین می شود .

دکتر نادر نیک پرست با بیان اینکه برخی بیماران نیازمند و اولویت دار که سال ها در انتظار پیوند کلیه هستند در شهرستان اسفراین توسط تیم ارزیاب بیمارستان شناسایی شده اند گفت : در این همایش برای کمک به این بیماران با همت خیرین مراسم گلریزان نیز انجام می شود.

وی با بیان اینکه این همایش شنبه ۱۷ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شهید رخشی شهرستان اسفراین برگزار می شود افزود : از تمامی خیرین و شهروندان عزیز اسفراینی دعوت می شود با حضور در این همایش دراین کار خیر خواهانه شرکت کنند .