معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت : سمن ها پل های ارتباطی بین مردم و مسئوولین هستند با این تفاوت که باری از روی دوش دولت برمی دارند و باید با ایجاد خلاقیت به مردم خدمت کنند .

به گزارش صبح اسفراین به نقل از خبرگزاری فارس از اسفراین به مناسبت ۲۲ مرداد ماه روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد کارآفرینی و کسب و کار با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و فرماندار اسفراین در روستای رویین شهرستان اسفراین برگزار شد .

محمود ثمینی با گرامیداشت روز ملی  تشکل ها و مشارکت اجتماعی در جامعه گفت : باید فرآیند تشکیل سمن ها در جامعه کوتاهتر شود چرا که اگر این روند اصلاح نشود ممکن است افرادی که تمایل به ایجاد سمن دارند به علت طولانی بودن فرایند تشکیل در بین راه منصرف شوند .

وی گفت : آنچه در اهداف تشکیل سمن ها بسیار حائز اهمیت است پرورش و اموزش اعضای سمن هاست که بایستی در نگهداری و ارتقای علمی اعضای سمن ها تلاش مضاعفی بعمل اورد .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی افزود : سمن ها پل های ارتباطی بین مردم و مسئوولین هستند با این تفاوت که باری از روی دوش دولت برمی دارند و باید با ایجاد خلاقیت به مردم خدمت کنند .

ثمینی با بیان اینکه باید فهم مشترکی بین سمن ها و دولت ایجاد و هر دو نسبت به مسوولیت متقابل احساس وظیفه نمایند گفت :  تاکنون سعی شده است بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کلیه تصدی گری ها به بخش خصوصی واگذار شود که امیدواریم این روال توسعه پیدا کند .

فرماندار اسفراین نیز گفت :  یکی از مهمترین شاخصه های مطرح شده در حوزه سمن ها و تشکلهای مردمی انجام فعالیتها با هزینه پایین می باشد که این سمن ها در جامعه شرایط مشارکت همه جانبه را برای همه مردم در عرصه های مختلف فراهم می کنند .

وی با بیان اینکه یکی از شاخص های توسعه پایدار جامعه میزان مشارکت اجتماعی بالا و تعداد تشکلهای آن جامعه است گفت :  خوشبختانه در سازمانهای مردم نهاد میزان مشارکت بالاست هرچند که هنوز به آیده آل خود نرسیده ایم  .

جواد نوروزی راه اندازی خانه تشکلها در شهرستان را یکی از برنامه های آتی خود در زمینه مشارکت بیشتر سمن ها در فعالیت های اجتماعی اعلام کرد .