معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت : بیماری تب کریمه کنگو بسیار خطرناک است اما به راحتی میتوان با رعایت نکات ایمنی از آن پیشگیری کرد .
به گزارش صبح اسفراین  دکتر نادر نیک پرست با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو از جمله بیماری های مشترک بین انسان و دام و بومی کشور ایران است گفت : با توجه به احتمال آلوده بودن هر دامی تحقیقات برای بررسی دام های شهرستان اسفراین آغاز شده است.
دکتر نادر نیک پرست با بیان اینکه تحقیقات اولیه برروی دام ها و کنه ها انجام شده است گفت : بیماری تب کریمه کنگو در دام ها بدون علامت است و همین عامل حساسیت موضوع را افزایش می دهد.
وی افزود : این بیماری خطر ناک است اما به راحتی می توان با رعایت نکات ایمنی از آن پیشگیری کرد.
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین کشتار دام در کشتارگاه ، نگهداری گوشت در پیش سرد به مدت ۲۴ ساعت، فاصله دار بودن محل نگهداری دام ها از محل زیست انسان و عدم جداسازی کنه از دام ها توسط دامدار را از راه های پیشگیری این بیماری و عدم انتقال آن به انسان عنوان کرد.
دکتر نادرنیک پرست به دامپزشکان توصیه کرد در هنگام زایمان دام از تماس مستقیم با ترشحات به خصوص خون دام تا حد امکان پیشگیری کنند.