رئیس مرکز امورهئیت علمی وزارت بهداشت و درمان در اسفراین گفت : ده نفر عضو هئیت علمی جدید دردانشکده علوم پزشکی شهرستان اسفراین جذب می شوند .

به گزارش صبح اسفراین دکتر سید علی حسینی درحاشیه هفتمین اجلاس روسا و معاونین اموزشی دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه ۹ امایشی کهدر روستای شور از توابع دهستان میلانلو اسفراین برگزار شد گفت : اجلاسیه کلان منطقه ۹ امایشی با این ویژگی طراحی  شده است  ک بتواند به نوعی مدیریت کلان منطقه اموزش عالی را در منطقه نه مدیریت و طراحی کنند و نحوه گسترش و تعامل دانشکدهها و دانشگاهها دراین اجلاس شکل بگیرد به عبارتی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی اینگونه تصویب کرده است که خود دانشگاهها در مناطق امایشی بتوانند با یکدیگر  تعامل نمایند و تمرکز ازستاد وزارتی کاسته شود و باهم شرایط و امکانات خودشان را بسنجند و نیروی انسانی خود را در منطقه امایشی مورد ارزشیابی قرار دهندو براساس ان دانشجو تربیت کنند ، متخصص تربیت کنند و انها در همان مناطق به کار گرفته شوند .  

وی گفت : دانشکده علوم پزشکی اسفراین  که در سال ۹۳ مستقل شد و مدت زمانی کوتاهی است که از استقلال آن می گذرد با شتاب قابل قبولی روبه جلو حرکت کرده  و به لحاظ زیرساخت و فضای فیزیکی و ارایه خدمات نظام سلامت به خصوص در دولت یازدهم و تمرکز دولت بر نظام تحول سلامت  پیشرفت های زیادی داشته است که از جمله میتوان پروژه هایی که در یکسال اینده در اسفراین به لحاظ نظام سلامت و اموزش و دانشجویی شکل گرفته و مورد بهره برداری قرار گرفته اشاره نمود که نشان دهنده حرکت روبه جلو و قابل قبول این دانشکده  می باشد .

رئیس مرکز امورهئیت علمی وزارت بهداشت و درمان افزود: با پیش بینی های شده امید است در دانشکده علوم پزشکی اسفراین به مرور رشته های کارشناسی اضافه گردد.

دکتر حسینی گفت : امسال نیز ده نفر عضو هییت علمی به دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسفراین اضافه میشوند  که مجوز ان را ابتدای سال ۹۶ به این دانشکده داده شده است وکه اگر این تعداد را به تعداد قبل اضافه کنیم اعضای هیئت علمی کارامد شده و دانشکده و گروههای اموزشی جدید بوجود میاید در واقع یک توسعه زیرساختی به لحاظ کمی و کیفی برای دانشکده رقم می خورد و اینده روشنی برای دانشکده اسفراین خواهیم داشت .