به گزارش صبح اسفراین هفتمین اجلاس روسا و معا ونین آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه ۹ امایشی درروستای شور از توابع دهستان میلانلو اسفراین برگزار شد .  

رییس دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسفراین در حاشیه هفتمین اجلاسیه روسا و معاونین کلان منطقه  ۹ امایشی گفت :  اجلاس منطقه ۹ امایشی  متشکل از دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی  استانهای خراسان شمالی رضوی و جنوبی میباشد که هدف از برگزاری این اجلاسیه  هماهنگی بیشتر بین دانشکدهها و دانشگاههای منطقه ۹ امایشی می باشد.

دکترعباس نیک روش اظهار داشت : در این اجلاس مواردی که از سمت وزارتخانه ارجاع شده است در این جلسات بررسی و  ازاعضای کلان منطقه نظرخواهی صورت میپذیرد که به منظور ارتقاء و افزایش کمی و کیفی آموزش پزشکی و توسعه آموزش پزشکی این جلسات در نقاط مختلف بصورت متناوب ادامه دارد.

رییس دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسفراین افزود: سند امایش  سرزمینی اموزش عالی در حوزه سلامت در سال ۹۴ ابلاغ شده است که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است که وزارت بهداشت مکلف به اجرای ان است ودراین  سند هماهنگی حداکثری در بین واحدهای اموزشی  دانشکدهها و دانشگاههای مناطق باید صورت بپذیرد مخصوصا در حوزه اجرای بسته های تحول در حوزه اموزش  که یکسری وظایف را برای هر کلان منطقه از سوی وزارت تعریف می شود به عنوان ماموریتی ویژه و ماموریتی مشترک در راستای دستیابی به اهداف جلسات  برگزار میشود .