فرماندار اسفراین گفت : ۲۶داوطلب شوراهای اسلامی شهرو روستا در شهرستان اسفراین در هیات اجرایی و نظارت رد صلاحیت و ۹۴۳ نامزد این انتخابات تایید صلاحیت شدند.

به گزارش صبح اسفراین جواد نوروزی با اعلام این خبر به خبرنگار ما گفت : از تعداد ۹۶۹داوطلب ثبت نام کننده برای انتخابات پنچمین دوره شورای شهر و روستا در شهرستان اسفراین ۱۴ داوطلب شورای شهر و ۱۲داوطلب شورای روستاهای اسفراین در هیات های اجرایی و نظارت رد صلاحیت شدند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان اسفراین افزود : در شورای روستاها دربخش مرکزی ۱۱داوطلب و در بخش بام و صفی آباد یک نفر رد صلاحیت شده اند .
وی گفت : ۳ داوطلب در شورای شهر و ۲۱ داوطلب نیز در شوراهای روستا این شهرستان تاکنون انصراف داه اند که در شوراهای روستا ۱۴داوطلب مربوط به بخش مرکزی و ۷داوطلب نیزمربوط به بخش بام و صفی آباد بود ه اند .
نوروزی گفت :  داوطلبان رد صلاحیت شده می تواند به مدت چهار روز از امروز تا ۶ اردیبهشت ماه به هیات های نظارت اعتراض کنند .