به گزارش صبح اسفراین  همزمان با رویداد فرهنگی و ورزشی کشتی باچوخه گود چشمه زینل خان، نخسین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی، نکوداشت کشتی باچوخه در اسفراین برگزار می شود.

عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین و دبیر نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی به خبرنگار ما در اسفراین، گفت : ۱۱۰ مقاله  به دبیرخانه نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی ارسال شده است.

دکتر محمد حسن بهنام فر با اشاره به اینکه این همایش ملی با هدف نکوداشت رویداد فرهنگی ورزشی کشتی باچوخه در اسفراین به همت مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین برگزار می شود ، افزود: این همایش با هدف بازخوانی تاریخ پهلوانی و ورزش های باستانی در ایران ، نقش خراسان و اسفراین در کشتی پهلوانی، کشتی باچوخه و تاریخ آن ، فرهنگ پهلوانی و آیین فتوت در سرزمین ایران ، مبانی فتوت در متون ادبی و تاریخی فارسی ، ورزش های بومی و کارکرد اجتماعی آن برگزار خواهد شد.

عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین و دبیر نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی  با تاکید بر اینکه این همایش چهاردهم فروردین ماه همزمان با رویداد فرهنگی و ورزشی کشتی باچوخه در اسفراین برگزار می شود ، اظهار داشت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت ورزش و جوانان ، اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه کوثر، دانشگاه ملایر، دانشگاه حیکم سبزواری، پایگاه استنادی جهان اسلام ، سیویلیکا، آل کنفرانس و کنفرانس یاب  و … از نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی به میزبانی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین حمایت نموده اند.

گفتنی است این همایش از ساعت ۸ صبح چهاردهم فروردین در سالن مهرگان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین برگزار خواهد شد.