رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت : از آغاز طرح سلامت سفر نوروزی در این شهرستان به بیش از ۳ هزار نفر از شهروندان و مسافران نوروزی خدمات رسانی شده است .

به گزارش صبح اسفراین دکتر عباس نیکروش با اعلام این خبر گفت : همزمان با سراسر کشور و آغاز طرح سلامت نوروزی از بیست و پنجم اسفند ماه ۹۵ تاکنون به ۳ هزار و ۲۲۶ نفر از شهروندان و مسافران نوروزی در بیمارستان امام خمینی و اورژانس ۱۱۵ این شهرستان خدمات درمانی بهداشتی ارائه شده است .

وی گفت : از ابتدای آغاز طرح ۱۹۰ مورد ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ این شهرستان انجام گرفته که ۴۹ فقره آن تصادفی در محورهای جاده ای و شهری شهرستان بوده است که خوشبختانه تصادفات بوجود آمده هیچ یک فوتی نداشته است .

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین از آمادگی کامل نیروهای خدمات رسان درمانی در ایام نوروز و برگزاری کشتی با چوخه ۱۴ فروردین ماه در این شهرستان خبر داد و افزود : طرح سلامت نوروزی با آمادگی کامل نیروها تا پانزدهم فروردین ماه امسال ادامه خواهد داشت .