به گزارش صبح اسفراین مسابقات قهرمانی هندبال استان خراسان شمالی به میزبانی شهرستان اسفراین

در محل مجموعه ورزشی شهدای کارگر این شهرستان برگزار شد.

سرپرست مسابقات قهرمانی هندبال بانوان و نائب رئیس هیئت هندبال استان خراسان شمالی در حاشیه

این دیدارها به خبرنگارما در اسفراین گفت : مسابقات قهرمانی هندبال بانوان استان خراسان شمالی به

میزبانی شهرستان اسفراین به مدت دو روز در این شهرستان درمجموعه ورزشی شهدای کارگر برگزار

شد .

وی گفت : در این دوره از مسابقات تعداد ۴ تیم از شهرستان های بجنورد ، اسفراین و آشخانه حضور

داشتند که به مدت دو روز بصورت دوره ای با یکدیگر رقابت نمودند .

فاطمه مرزی افزود : پس از یک رقابت دو روزه تیم هندبال بانوان منتخب استان خراسان شمالی در

سکوی نخست ایستاد و تیم هندبال بانوان اسفراین و تیم هندبال بانوان بجنورد به ترتیب مقام های دوم و

سوم را از آن خود کردند .

نائب رئیس هیئت هندبال استان خراسان شمالی گفت : تیم منتخب این دوره از مسابقات بعنوان نماینده

استان خراسان شمالی در رقابت های کشوری که در ابتدای سال ۹۶ در تهران برگزار خواهد شد شرکت

خواهد کرد .